Vastuvõtt

Vastuvõtt Tallinna Lasteaed Õunakesse

Tallinna Lasteaed Õunake võtab lapsi vastu Rajaleidja nõustamismeeskonna otsuse alusel. Tallinna Lasteaed Õunakese koha taotlemisel on vaja esitada:

  • lapsevanema või hooldaja avaldus koos nõustamismeeskonna otsusega
  • lapse isikut tõendava dokumendi ärakiri

 

Liitrühma taotlevate laste osas tuleb komisjonile esitada järgmised dokumendid:

  • lapsevanema avaldus
  • lapse sünnitunnistuse koopia

Lasteaeda sisse-ja väljaarvamise kord

  • Lasteaeda sisse- ja väljaarvamise korraga saate tutvuda Tallinna Haridusameti koduleheküljel.
  • Taotlus lasteaeda vastuvõtmiseks
  • Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu. Lasteaiatasu tuleb tasuda kviitungil näidatud kuupäevaks märgitud arvelduskontole. (Hilisemal tasumisel võtame lapse vastu ainult maksmist tõestava kviitungi esitamisel.) Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja, samuti kaotavad õiguse toiduraha soodustusele. Soovitame võimalusel sõlmida Teile sobivas pangas otsekorraldusleping.
  • Direktoril on õigus laps lasteaiast välja arvata, kui lapsevanemal on kuuline maksevõlgnevus (vt. täpsemalt Tallinna Linnavalitsuse  22.04.2017 määrus nr.18, §9 lg3 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord").
  • Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem asutuse juhatajale avalduse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist.
Viimati muudetud: 10.09.2020