12.11.2019

Hakkamasaaja esmaabis

Rahvakoolitus – Elu OÜ lektor Maria Liiger viis Tallinna lasteaias Sipsik koolieelikutele läbi esmaabikoolituse eemärgiga anda lastele algteadmised, mis säilivad mälus aastaid.

Nii said lapsed teada ja ka ise praktiliselt proovida, kuidas siduda lõikehaava , millisesse asendisse panna kannatanu ja mida teha ninaverejooksu korral. Õhu ja vere vool pähe sai selgeks „kutsika“ katse ja veepudeli näite varal.

End nn kannatanu suhtes „printsi“ asendisse seades ja tema jalgu kõrgemale tõstes , teadis 7-aastane Christian elutargalt öelda: „ Kui sa tõstad jalad üles, siis veri jõuab ka tema peani.“

Lõpetuseks kinnitas Maria, et õnnetuse korral on võimalik aidata, aga seda tuleb õppida.

 See, mida õpitakse lapsena, ei unune iial!

Uudise rubriigid: