29.12.2011

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2012/13. õa

Alates 21. detsembrist 2011 kehtib Tallinnas uuendatud „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“, mille kohaselt 2012.a toimub taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse 1.-15. märtsini. Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele lastele tagatakse jätkuvalt õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

Taotlusi saab esitada alates 1. märtsist eKooli kaudu või Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a, III korrus).

Kõikide Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid) leiab haridusameti kodulehelt: Koolide kontaktid.

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt. Need koolid on: Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna Hariduskolleegium. Üks klass komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis.

I klasside komplekteerimine eelnimetatud koolides toimub veebruaris (vt info)

Tallinna laste nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima Lasnamäe Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Heleni Kooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli ja Õismäe Kooli.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2012. aastal:

  • 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamise aeg eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse;
  • hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri järgsel aadressil;
  • hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei;
  • kui lapsevanem kolib Tallinna pärast 1. veebruari, tuleb tal lapsele koolikoha saamiseks saata haridusametisse kirjalik taotlus;
  • alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada koolidele taotlusi vabadele kohtadele.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole.

Vaata lisaks:

 

Lisainfo:

Viivi Lokk, üldhariduse osakonna juhataja
Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

Signe Hohensee, üldhariduse osakonna peaspetsialist
Tel 6404542, signe.hohensee@tallinnlv.ee

Piret Rõõmussaar, üldhariduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee

Natalja Lapikova, üldhariduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee