19.03.2012

Konkurss „Parim lõimumisprojekt 2012“ Tallinna haridusasutustele

Pealinna haridusasutused on oodatud osalema konkursil „Parim lõimumisprojekt 2012“, millega Tallinna Haridusamet tunnustab eesti ja vene õppekeelega haridusasutuste vahelist lõimumisalast koostööd. Taotlusi saab esitada 30. aprillini.

Lõimumisalane koostöö aitab luua ja hoida häid suhteid erinevate keeletaustaga inimeste vahel ning väärtustab kultuuriliselt mitmekesist keskkonda. Seetõttu on oluline motiveerida haridusasutusi üheskoos tegutsema ning tutvustada koostöö ideid ka laiemalt. 

Lõimumisprojektide aluseks on lapsele/õpilasele suunatud eesmärgipärased ja kavandatud arendustegevused. Projektid võivad sisaldada erinevaid tegevusi, nt õpetajate ja õpilaste vahetused, koolitused, konverentsid, seminarid, konkursid, spordiüritused, ekskursioonid, keelelaagrid jpm. 

Tunnustusele võivad kandideerida kõik Tallinna üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused ning huvikoolid, kes on käesoleval või eelneval õppeaastal rakendanud lõimumisprojekte eesti- ja vene õppekeelega haridusasutuste vahel. 

Statuut 

Lisainfo:

Natalja Lapikova
Tel 640 4521
E-post: natalja.lapikova [ät] tallinnlv.ee