Lastehoid

1. Lasteaiakoht

Lastehoid ja alushariduse võimaldamine 1-7 aastastele lastele linnale kuuluvates või eralasteasutustes. Teenuse kirjeldus ja täpsem info asub siin.

Lasteaiakoha taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse  alusel taotluse ja esitab selle ühe valitud lasteasutuse juhatajale koha peal või e-postiga.  Täpsem info lasteaiakoha taotlemise kohta paikneb siin. Infot vabadest lasteaiakohtadest leiad lasteaedade nimekirjast.

 

2. Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Tegevusloaga teenuse osutaja leiab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ise. Hüvitist makstakse, kui lapsevanemale on lõpetatud vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud. Teenuse kirjeldus ja täpsem info asub siin.

 

3.  Erivajadustega laps

Lasteaiakoht
Lastehoiu ja alushariduse võimaldamine erivajadusega lastele sobitus- või eri-rühmas (tasandus- või arendusrühmas, keha- nägemis-, kuulmis- või liitpuudega laste rühmas või pervasiivsete arengu-häiretega laste rühmas). Teenuse kirjeldus ja kontaktid on siin.

Päevakeskused
Koolikohustuslikele lastele tingimuste loomine lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning perekonna toimetulekuraskuste ennetamine, pakkudes lapsele päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös. Teenuse kirjeldus ja täpsem info asub siin.

Puudega laste päeva- või ööpäevahoiuteenus koolivaheajal
Toetada raske ja sügava puudega lapse/noore vanemat, eeskostjat või lepingu alusel lapse perekonnas hooldamise teenuse pakkujat lapse/noore kasvatamisel ja hooldamisel. Teenuse eesmärgiks on pakkuda raske ja sügava puudega liikumis-, kuulmis-, nägemis-, vaimu- ja/või liitpuudega lastele/noortele koolivaheajal päeva- või ööpäevahoiuteenust koos arendavate tegevustega. Teenuse kirjeldus ja kontaktandmed on siin.

 

4. Lapsevanemate nõustamine

Lastevanemate nõustamine alushariduse valdkonda puudutavates küsimustes, ettepanekute ja avalduste lahendamine. Teenuse kirjeldus ja täpsem info asub siin. Tallinna Haridusameti lasteaedade nõunikud leiad siit.

 

Külasta ka Tallinna lasteaedade kodulehte

 

 

Viimati muudetud: 26.06.2015