Arengukava

Tallinna Lauliku Lasteaia arengukava 

Tallinna Lauliku Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 25. veebruari 2020 käskirjaga nr T-7-1/20/75 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste arengukavade kinnitamine".

Viimati muudetud: 28.02.2020