Lasteaiast

Tallinna Lauliku Lasteaia eesmärgiks on olla lapsekeskne, turvaline, kodune, iga lapse individuaalsust arvestav lasteaed, kus on hea koostöö peredega  ja sõbralik, üksteist toetav kollektiiv.

Lasteaia moto: "Kasvame koos laulu, mängu ja rõõmuga!"

Lasteaia missioon
Lapsest lähtuvalt loome tervist väärtustava ja mitmekülgset arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna.

Lasteaia visioon
Tallinna Lauliku Lasteaed on perele ja kogukonnale hinnatud partner lapsele õnneliku lapsepõlve loomisel.

Põhiväärtused:

  • Kompetentsus -  teame ja oskame
  • Avatus - otsime parimaid võimalusi
  • Hoolivus - igaüks on oluline
  • Usaldusväärsus -  meile saab loota
  • Pühendumus - teeme tööd südamega

 

Lauliku Lasteaias käib õppe- ja kasvatustöö eesti  keeles.

Viimati muudetud: 29.10.2018