10.12.2021

Nõmme linnaosa valitsus teostab laupäeval lume väljavedu

Alates tänasest, 10. detsembrist on oodata sulamis- ja külmumistsüklite kiiret vaheldumist, mis tekitab jääd, libedust ja jääpurikaid.

Nõmme  linnaosa valitsusel on kohustus tagada kergliiklusteede puhastamine ja vajadusel ka kõnniteedelt lume äravedu. Lumesaju algusest 8 tunni jooksul on nõutav lume- ja libedusetõrjetööde teostamine kõnniteedel. Kestva lumesaju või ootamatult tekkiva libeduse olukorras tuleb tagada lume- ja libedusetõrjetööde teostamine vajadusel ka päeva jooksul.

Nõmme linnaosa valitsus on tellinud lume välja veo Männi tänavalt (Pärnu maantee ja Raudtee tänava vahelisel lõigul), Nõmme turu esiselt kõnniteelt, Saha tänavalt (Rännaku puiestee ja Saha tänav 23a vahelisel lõigul), Lauliku lasteaia parklast, Raku lasteaia juurest, lasteaed Nõmmekannike parklast, Kivimäe põhikooli juurest, Leegi tänav 14 (Varbola/Lauliku, Varbola/Leegi, Leegi/Õitse), Suvila tänavalt (Pärnu maantee ja Kalda tänava vahel), Nõmme Põhikooli Raudtee tänava äärse parkla alalt, Pääsküla kooli juurest (Vikerkaare ja Põllu tänava kõnnitee äärne lumevall) ja Jaama tn 1 postkontori eest. Töödega alustatakse laupäeval, 11. detsembril päevasel ajal kui liiklustihedus on väiksem.

Libedustõrje teostamiseks jagab Nõmme linnaosa valitsus graniitsõelmeid. Graniitsõelmeid saab tellida veebilehel www.tallinn.ee/est/Vorm-Nomme-linnaosa-graniitsoelmete-kampaania.-2 , e-posti aadressil valdeku@tallinnlv.ee või telefonil 645 7333.

Ehitusseadustiku kohaselt on linnas teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Jääpurikatest lähtuva ohu ennetamiseks on mõistlik katused vajadusel lumest enne sula saabumist puhastada ja jääpurikate tekkimisel tähistada ohualad ning tellida jääpurikate eemaldamine vastavatelt ettevõtetelt.

Puuduste kohta saab infot saata Nõmme tänavate hooldajale Tallinna Kommunaalteenused OÜ telefonil 621 7720 või e-kirja teel info@talkom.ee. Hooldaja dispetšer vastab kõnedele 24/7. Lumekoristusega seotud probleemidest saab teada anda Nõmme Linnaosa Valitsusele 645 7333 või saates meili aadressile nomme@tallinnlv.ee.

Uudise rubriigid: