Programmid

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoas pakutakse põnevaid tasuta programme nii Tallinna eelkooliealistele lasteaialastele kui ka algklassidele. 

HETKEL VIIME LÄBI AINULT ÕUEPROGRAMME!

Pakume järgmisi programme:
1. Õueprogramm "Olen metsamees"
2. Õueprogramm "Avastusretk allikani ehk kuidas lestakala lapikuks muutus"
3. Õueprogramm "Elu mullas"
4. Õueprogramm “Mine metsa”
5. Õueprogramm “Mere sõbrad"
6. Õueprogramm "Päkapiku loodusrada" AINULT DETSEMBRIS
7. Toaprogramm "Vanast uus" HETKEL EI TOIMU
8. Toaprogramm "Teadusteater - maa, õhk, tuli ja vesi" HETKEL EI TOIMU

 

Kõik programmid on suunatud Tallinna eelkooliealistele (6-7 aastastele) ja l kooliastme lastele. Programmid toimuvad eesti keeles ning on tasuta.

Registreerumiseks kirjutage palun meiliaadressile piritakosekhk@gmail.com või helistage telefonil 53642474.
  


PROGRAMMIDE TUTVUSTUSED


1. Õueprogramm "Olen metsamees"

Õues oleme õpitoa privaatses tagaaias, kus õpime läbi mängulise tegevuse tundma loodust enda ümber ning räägime lähemalt sellest, kuidas vanasti metsa tehti ja milliseid oskusi-teadmisi selleks kasutati.

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Kestus: ca 1,5 tundi

Eesmärgid: Laps

 • omandab teadmisi, praktilisi oskusi ja kogemusi metsatöödest
 • õpib looduses käituma ja seda hoidma

 metsamees5.jpg  metsamees4.jpg    metsamees3.jpgmetsamees1.jpg
 

2. Õueprogramm "Avastusretk allikani ehk kuidas lestakala lapikuks muutus"

Avastusretk viib meid mänguliselt Varsaallikate juurde. Teekonna pikkuseks on umbes 1,3 kilomeetrit ning lõpus võib soovi korral teha ka väikese piknikupausi. Oma retke alustame Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest ja lõpetame selle Lasnamäel, kust tagasi saab bussidega number 63, 29 ja 31.

Kestus: Kuni 2 tundi

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Eesmärgid:

 • Toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.
 • Vahetu kogemise ja tegevuste kaudu anda teadmisi loodusest ja luua lähisuhet looduse, kultuuri ja ühiskonnaga.
 • Elamuslikkus, kogemuslikkus, tegevuslikkus ja koostöö aitab hoida tähelepanu.

  Allikaprogramm 1.jpg  Allikaprogramm 3.jpg  Allikaprogramm 2.jpg   

3. Õueprogramm "Elu mullas"

Mulla sees ja peal käib vilgas elu. Kui seal poleks elanikke, siis poleks mulda olemas - selle asemel oleks elutu pinnas. Läbi erinevate tegevuste ja mängude saavad lapsed programmi käigus teada, kuidas tekib muld, kes seal elavad ja millega tegelevad.

Kestus: ca 1,5 tundi

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Eesmärgid:

 • Pakkuda lastele õues olles mängu ja koos tegutsemise kaudu avastamisõõmu ning positiivseid elamusi
 • Kogemuste saamine ümbritsevast keskkonnast
 • Mikroskoopilise looduse avastamine

Elu mullas 1.jpg  Elu mullas 2.jpg  Elu mullas 4.jpg

4.  Õueprogramm "Mine metsa"

Programmi käigus otsime vastuseid küsimustele: Mis on mets? Millised taimed kasvavad metsas? Mis tähtsus on metsadel? Mets ja inimene - metsa väärtus meie jaoks. Okaspuud ja lehtpuud. Mets kui elupaik paljudele taime- ja loomaliikidele - igal „korrusel“ elab keegi, isegi kui me palja silmaga teda ei näe.

Kestus: ca 2 tundi

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Eesmärgid:

 • Laps õpib loodust vaatlema, märkama ja avastama ning oskab seal liikuda.
 • Laps oskab märgata, et kõik meie ümber on elus. Õpib väärtustama loodust ja hoolima keskkonnast.
 • Läbi mängimise ja koos tegutsemise anda lastele teadmisi ja tekitada huvi looduse vastu.

Programmi alustame ja lõpetame õpitoa juures oleva bussipeatuse "Haljas tee" juures.5. Õueprogramm "Mere sõbrad"


Meri ei ole ainult vesi, see on hästi toimiv ja seotud ökosüsteem. Nii nagu metsas elavad erinevatel “korrustel” erinevad elanikud, nii on see ka meres. Programmi käigus teemegi nendega tutvust.

Programm on üles ehitud fotojahina - fotol olevate kohtade märkamine ja otsimine. 

Igas punktis käsitleme ühte teemat. 

 • Linnud, teeme tutvust kajakatega.

 • Läänemere asend ja ümbritsevad riigid. Läänemere reostumine ja kaitse.

 • Rannajoon ja selle muutumine. Vesi Läänemeres – merevee omadused. Soolsus.

 • Taimed, keda võime rannas kohata ja peamised Läänemere vetikad. 

 • Peamised Läänemere karbid ja teised selgrootud.

 • Kalad – mõned huvitavamad liigid.

 • Imetajad - räägime hall- ja viigerhüljest.


Kestus: ca 1,5 tundi

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Eesmärgid:

 • Suurendada laste teadlikkust Läänemerest
 • Väärtustada keskkonda hoidvat mõtteviisi

NB! Nagu nimigi ütleb, siis programm toimub mere ääres. Sõita tuleks bussiga Pirita peatusesse (Pirita kloostri juures)! Esimese vihje täpse kohtumispaiga kohta saadame teile e-kirjaga.6. Õueprogramm "Päkapiku loodusrada" AINULT DETSEMBRIS!

Vahva jõuluteemaline õueprogramm, mille käigus saavad lapsed meeskondadena põnevaid looduse- ja keskkonnateemalisi ülesandeid lahendada.

Kestus: ca 1,5 tundi

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Eesmärgid:

 • Läbi mänguliste tegevuste tekitada lastes huvi looduse ja keskkonna vastu;
 • Innustada lapsi loodust ja keskkonda märkama, väärtustama ning hoidma;
 • Pakkuda lastele õues olles mängu ja koos tegutsemise kaudu avastamisõõmu ja positiivseid elamusi;
 • Oskus arvestada üksteisega - sõbraliku meeskonnana toimimine;
 • Kõikide meeltega looduse avastamine;
 • Ülesandeid lahendades saada uusi teadmisi ja korrata teadaolevat.

 

7. Vanast uus. HETKEL EI TOIMU!

Programmi sisu: Meisterdame vanadest ajalehtedest paberit või teeme kaltsunukku. Räägime taaskasutusest ning läbi tegevuste ja selgituste arendame ja kinnistame säästlikku mõtteviisi.

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Kestus: ca 1,5 tundi

Eesmärk: Laps

 • oskab sortida prügi liigiti;
 • saab uusi teadmisi, kuidas vanadest esemetest teha uusi asju;
 • omab ülevaadet biojäätmete kompostimisest;
 • meisterdab vanast paberist uue paberi või teeb kangast kaltsunuku.

NB! Programmis osalejatel palume ise kaasa võtta iga lapse kohta üks ajaleht ning seltskonna peale ka kilekott ja/või karp, millega hiljem valmistatud paber kaasa võtta!

Paberi valmistamine.jpg     Valminud paber.jpg8. Teadusteater - maa, õhk, tuli ja vesi. HETKEL EI TOIMU!

Programmi sisu: Lapsed õpivad tundma eluks vajalikke elemente Maal. Programmi käigus viiakse programmijuhi juhendamisel läbi erinevaid põnevaid katseid, mis on loodussõbralikud ja lastele ohutud.

Sihtrühm: lasteaia vanem rühm (6-7 aastased lapsed) ja I kooliaste.

Kestus: ca 1,5 tundi

Eesmärgid: Laps

 • tunneb elemente ja teab, kuidas nendega käituda;
 • osaleb teaduslike katsete tegemisel.

Värvide segunemine.jpg Katsevahendid.jpg Mündikatse.jpg

Viimati muudetud: 13.01.2021