Avaleht › Lemmikloom

Tallinna lemmikloomaportaal annab kasulikku teavet nii kasside, koerte kui ka teiste lemmikloomade pidamisega seonduva kohta. 

Lemmiklooma perre võtmine on suur otsus ja vastutus, sest loomapidaja peab tagama loomale sobivad elutingimused, võimaldama talle vajaduse korral arstiabi ja hoolitsema tema eest vahel koguni aastakümneid. Lemmiklooma võtmist plaanides võiks kaaluda võimalust anda kodu ühele sadadest kassidest ja koertest, kes on varjupaigas või vabaühenduste hoole all. 

Lemmiklooma pidamisel tuleb järgida õigusaktides sätestatud nõudeid ning tagada teiste linnaelanike heaolu ja turvalisus. Lemmiklooma ei ole lubatud lasta omapäi hulkuma ja omanikul tuleb koristada looma väljaheited.

Tallinnas elavad koerad tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida Tallinna lemmikloomaregistris. Alates 1. jaanuarist 2015 kehtib see kohustus ka Tallinnas peetavatele kassidele. Lemmikloomade kiibistamine ja registrisse kandmine on oluline, et viia kaotsi läinud loom omanikuga võimalikult kiiresti kokku ning ennetada kodutute loomade arvu kasvu. Kaotsi läinud või leitud hulkuva koera puhul tuleb esimesel võimalusel pöörduda Varjupaikade MTÜ poole ning kassi puhul kas Varjupaikade MTÜ või MTÜ-de Kasside Turvakodu, Kassiabi, Kass & Pojad, Kelmiküla Kassijaam, Pesaleidja, 58 Kassi Koju või Eesti Loomakaitse Seltsi poole.

Probleemide korral, näiteks kui loom on ohtlik või teda väärkoheldakse, tuleb teavitada kas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit, Veterinaar- ja Toiduametit või Politsei- ja Piirivalveametit.

Lemmikloomade temaatikaga seotud küsimusi ja ettepanekuid saab esitada veebivormi kaudu või e-posti aadressil Triinu.Maandi@tallinnlv.ee, 616 4004. Lehte haldab Triinu Maandi, Tallinna Keskkonnaameti heakorra sektori peaspetsialist.