29.04.2021

Lepatriinude Tervisedendus Konverents

Septembris 2020 tegi Lepatriinu Lasteaia tervisemeeskonna juht, liikumisõpetaja Urve Kukk uudse ettepaneku: jagada oma trevisedendustöö häid mõtteid ja praktikat visuaalselt. Sellest ideest sündis mõte korraldada Lepatriinu Lasteaia Tervisedendus konverents.

Tallinna Lepatriinu Lasteaed liitus Tervist Edendavate Lasteaedade ( TEL) võrgustikuga 2005 aastal.

TEL eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis on vähegi seotud lasteaiaga. Eesti TEL mudelis on kolm olulisimat tegevusvaldkonda:

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel;
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
  • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Tervisedendustöö järjepidevuse tagamiseks Lepatriinu Lasteaias töötas lasteaia pedagoogiline personal 2006. aastal välja statuudi tervisedendustöö tunnustamiseks.  Tunnustused selgitati välja rühmade poolt esitatud kirjaliku kokkuvõtte põhjal TEL töörühmale. Alates 2007 aasta maikuust on igal kevadel välja antud raamitud tänukirjad:
- „Tublid tervisedendajad“ meeskondadele
- „Tubli Tervisedendaja“ ühele lasteaia töötajale, kes on aasta jooksul esitanud või teostanud tähelepanuväärse uue idee laste tervise hoidmiseks ja parendamiseks.

29.aprillil 2021 toimus Lepatriinu Lasteaia esimene tervisedendus konverents zoomi vahendusel. Kõik rühmad olid ette valmistanud huvitavad ettekanded, mida kolleegidele jagada.

Oli väga positiivne, palju rõõmu ning häid mõtteid pakkuv päev kõikidele osalistele. 
Natuke pilte ka

 Suur tänu konverentsi mõtte algatamise ja läbiviimise eest TEL meeskonna juhile Urve Kukele, konverentsi moderaatorile Signe Terale ( Trikitriinude õpetaja) ja õppealajuhataja Kaidi Pugaševile.

Kertu Mellikov

Direktor

Uudise rubriigid: