15.06.2020

Suvine töökorraldus

TALLINNA TAMMETÕRU TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA

01.06 - 31.08.2020

 

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 • Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi.
 • Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas. Vanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.
 •  Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega (nohu, köha, kurguvalu, jms haigusnähud) last ega last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus.
 • Kõiki lapse kraaditakse ja vaadatakse üle nende tervislik seisund.
 • Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.
 • Koduseid mänguasju lasteaia ruumidesse ei tooda, sealhulgas ka pehmeid mänguasju!
 • Kui lapsel on turvatunde tekkimiseks vajalik kaisulelu, hoitakse seda lapse kapis ja võetakse välja vaid lapse uneajaks.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 • Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad respiratoorne-  ja käte hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.
 • Ühiskasutatavaid pindasid (ukselingid, käsipuud jms) puhastatakse ja desinfitseeritakse 3-4 tunni tagant.
  • Haigusnähtudega töötajad ei tohi tööle tulla ega tööl olla.
  • Kui töötajal ilmnevad tööl olles haigustunnused, siis ta peab lahkuma töölt esimesel võimalusel ja kandma kaitsemaski.
  • Töötaja pöördub haigestumisel perearsti poole ja perearsti soovitusel testib ennast vajadusel COVID-19 viiruse väljaselgitamiseks.
  • Töötajad hoiduvad oma rühmaruumide piiridesse. Lõuna- ja kohvipausid peetakse oma töökohas või õues. Vajalikud infominutid viiakse läbi õuealal või elektrooniliselt.
  • Igasugusel omavahelisel suhtlemisel nii lasteaia ruumides kui õuealal (lapsevanemad, töötajad) järgitakse 2+2 nõuet.
   • Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on lasteaia välisuste juures ja rühmaruumides käte desinfitseerimisvahendid.
   • Kui töötajale pakub isikukaitsevahendite (mask, visiir, ühekordsed kindad) turvatunnet, siis tal on õigus neid kanda igapäevaselt tööl olles ja vajadusel lasteaia personali hulka mittekuuluvate isikutega.
   • Lõpupidude toimumisel järgitakse 2+2 reeglit. Lõpupeod toimuvad õues.
   • Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud:

https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

 • Töötajad järgivad  Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.

https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-edastas-juhised-lasteaedade-ja-hoidude-tegevuse-korraldamiseks

https://www.hm.ee/et/koroona

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 • Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust ja töötajate puhkustegraafikust.
 • Lasteaia rühmades on tavapärane laste arv. 10. juunist kuni 26. augustini  on rühmad ühendatud.
 • Rühmade ühendamisel arvestatakse, et lähikontaktsete ring oleks võimalikult muutumatu.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 • Õppe- ja kasvatustegevus ning laste mäng toimub lasteaia õuealal ja mänguväljakul.
 • Õppe -ja kasvatustegevus on mänguline ja kordav, tavapäraset rohkem selgitatakse hügieenireegleid ja jälgitakse nendest kinnipidamist.
 • Ühiskasutuses olevaid ruume (saal, spordisaal, logopeedi tuba) suvel ei kasutata.

5.

Toitlustamine

 

 • Lasteaias toimub toidu valmistamine kohapeal
 • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse  tervisekaitsenõudeid.
 • Toidu jagamine köögist on reguleeritud vältimaks kogunemisi üldkoridorides.
 • Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
 • Vee joomiseks väljaspool söögiaega toob lapsevanem lapsele kaasa isikliku nimelise joogipudeli ja viib selle õhtul puhastamiseks koju. Lapsevanem vastutab, et hommikul lasteaeda tulles oleks pudelis värske joogivesi.

 

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Direktor Ülle Mihhailova, telefon 5390 7795; 6523 777, e-post: direktor@tammetoru.edu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel, FB kaudu;
 • personal– FB kaudu, suuliselt ja telefoni teel, ELIIS infosüsteemi ja vajadusel töötaja isikliku e-posti kaudu;
 •  lapsevanemad – hoolekogu FB grupp ja meililist, hoolekogu edastab info lastevanemate FB gruppidesse või meililistidesse;
 • Direktor paigutab info lasteaia FB lehele, õppealajuhataja lasteaia kodulehele ja ELIIS-i süsteemi.
 • Lapsevanem teavitab juhtkonda e-posti teel või helistades;
 • Lapsevanem teavitab õpetajaid helistades, FB grupis, suuliselt või ELIIS süsteemis.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:  juhtkond – suuliselt, Fb messengeri. E-posti  ja telefoni teel;

 

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

 •  Sõimerühmad avatakse uute laste vastuvõtmiseks 17. augustil.
 • Laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühma õuealal või rühmaruumis väikestes gruppides, kokkulepitud ajakava alusel.
 • Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks lapsevanem.
 •  Lapsevanem kannab harjutamisperioodil maski.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

20.07 – 16.08 on lasteaed suletud. Soovijatel on võimalus viia lapsed selle perioodil viia:

Tallinna Lepistiku Lasteaed

Retke tee 4, Tallinn 13415

Tel. 6 522 958

lepistiku@lepistiku.edu.ee

 

Tallinna Lasteaed Sinilind

A. H. Tammsaare tee 115

12917 Tallinn

telefon 653 6256

direktor@sinilind.edu.ee

 • Asenduskoha soovijatel palume täpsustada varasematel avaldustel esitatud periood hiljemalt 15.07.2020
 • Täpsustused ja vajadusel uued tekkinud avaldused palume esitada e-postile direktor@tammetoru.edu.ee

Koroonajuhtumi tekkimisel ühes asenduslasteaias lähevad lapsed koos asendusõpetajatega teise asenduslasteaeda, kus neile eraldatatakse  ruumid vajalikuks perioodiks.

9.

Laste kojuminek

 

 • Laste üleandmine lapsevanemale toimub õues või välisuksel.
 • Lapsevanemate liikumine õuealal on reguleeritud, mänguväljakutel mängivad vaid lapsed.
 • Lapsevanem lahkub territooriumilt võimalikult kiiresti ning ei  jää koos lapsega territooriumile mängima.
 • Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis järgitakse 2+2 nõuet. 
 • Kui vanem soovib, et laps oleks juba õues olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.

 

Juhised võivad muutuda vastavalt olukorrale riigis.

Uudise rubriigid: