Visioon ja missioon

LASTEAIA VISIOON

Tallinna Lepistiku Lasteaed on väärtustatud ja tunnustatud lastesõbralik lasteaed

LASTEAIA MISSIOON

Tallinna Lepistiku Lasteaed on kvaliteetset haridust pakkuv lapsesõbralik ja personali väärtustav haridusasutus.

LASTEAIA MOTO

"Parim viis häid lapsi kasvatada on teha lapsed õnnelikuks." Oscar Wilde

PÕHIVÄÄRTUSED

  • TURVALISUS – hoolimine, heaolu
  • KODUSUS – hubasus, lihtsus, toetus
  • AVATUS – kuulamine, rääkimine
  • USALDUSVÄÄRSUS – partnerlus, mõistmine, professionaalsus
  • LAPSEKESKSUS – mängulisus, märkamine, toetamine
  • KESKKONNASÄÄSTLIKKUS - keskkonnahoid, taaskasutus
Viimati muudetud: 11.04.2022