12.05.2020

Alates 18.05 avatud kõik rühmad

Alates 18.05 on avatud kõik rühmad

  • Lapsed võetakse vastu välisuksel või õues ja kraaditakse.
  • Igasuguste haigustunnustega lapsi vastu ei võeta.
  • Lapsevanemad lasteaia hoonesse ei sisene.
  • Lapsele järgi tulles palume õuealal pikalt mitte viibida, et vältida lähikontakte.
  • Muusika- ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis.
  • Logopeed töötab lastega individuaalselt, kandes visiiri.
  • Huviringide tööd sel õppeaastal rohkem ei toimu.
  • Lasteaia kohatasust on kõik vabastatud kuni 31.maini.

  • Püsime terved!

Uudise rubriigid: