13.07.2020

Toidukulu päevamaksumus

Toidukulu päevamaksumus alates 01.08-2020

Alates 01. august 2020 on lapse toidukulu päevamaksumuseks:
Sõimerühmades           1,79 eurot, millest Tallinna linn maksab 1,79 eurot päev
Aiarühmad (3 - 6a)      2,20 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja
                                                                   lapsevanem 0,20 eurot päev
Aiarühmad (6 - 7a)       2,24 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja
                                                                   lapsevanem 0,24 eurot päev
 (Tallinna Liivaku Lasteaia direktori käskkiri 10.07.2020 nr 2 - 3/17 ja Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu otsus 10.07.2020 nr 2)
Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.
Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Uudise rubriigid: