10.01.2018

Vanema poolt kaetava osa määr

Alates 01.01.2018 on vanema poolt kaetava osa määra suuruseks lapse kohta 61,00 eurot kuus.

Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel kinnitada alates 01. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.

Haridusameti juhataja Andres Pajula käskkiri nr 1. -2/674  21.12.2017