17.02.2021

LASTEAIA TÖÖKORRALDUS TÄIENDATUD MÄRTS 2021

Täpsustav info lasteaia töökorraldusest

LASTEAIA TÖÖKORRALDUS MÄRTSIS 2021

COVID-19 tõkestamiseks rakendame alljärgnevaid ennetusmeetmeid:

1.Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete piirangute täitmine. Lasteaia töötajad järgivad isiklikku ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine. Rühmade vahel välditakse kontakte. Kõikidel lasteaia töötajatel on olemas IKV ja neid kasutatkse. Lasteaias olevad ruumid ei ole ühiskasutuses. 

2.Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata. 

3.Palume vanemal helistada rühma videofonolukku ning õpetaja avab fonolukuga ukse. AVAGE ISE UKS JA LASKE LAPS KORIDORI. SAMUTI SAAB VAJADUSEL VANEM EDASTATUD UKSEKOODIGA LAPSELE UKSE AVADA.  Kui lapsed käivad erinevates rühmades siis tuleb helistada fonokellal mõlema lapse rühma uksekella, et õpetaja teaks last oodata. Personali tervise huvides, vältimaks personali külmetumist ja viibimist tuuletõmbes palume lapsevanematel mitte jääda ootama, et õpetaja tuleb lapse lasteaeda tulekul ja lahkumisel ust avama. Kraadimine toimub rühmaruumis kui laps on lahti riietunud. Juhul kui lapsel on palavik, siis helistame koheselt.

4.Palume Teil olla lapse nohu ja köha osas väga tähelepanelik, lakkamatult ninast voolava nohu puhul saadame lapse tagasi ka päeva jooksul.

5.Seoses COVID-19 nakatumise juhtude suurenemisega alates 1.märts 2021 lapsevanemaid majja ei lubata. Laste äraviimiseks on lubatud maskiga majja ainult sõimerühma vanemad. Lapse äraviimiseks saab rühma riietusruumis viibida 1 vanem korraga. Palume laps riietada kiiresti ja lahkuda. Kui vanemaid on järel korraga rohkem, siis tuleb oodata õues. Aiarühmade vanemad (kandes maski) saavad siseneda lapse riietusruumi äärmisel vajadusel kokkuleppel õpetajaga 1 vanem korraga -  lapse riiete ja jalanõude, kinnaste jne ülevaatamiseks. Majja sisenedes on maski kandmine kohustuslik, kasutada tuleb des. vahendeid ning pidada kinni 2+2 reeglist. Sõimerühma lapsed võetakse lasteaeda tulekul vastu välisukse juures. 
Palun järgige lasteaia töötajatega suhtlemisel võimalusel 2+2 nõuet.
Lapsevanematel ei ole lubatud siseneda lasteaia hoonesse ilma maskita.

6.Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav lasteaia õuealal viibida võimalikult lühikest aega.

7.Palume lastele kodust mänguasju kaasa mitte anda. Isiklik kaisuloom on lubatud magamise ajaks ja parem kui seda koju ei viida.

8.Lastega planeeritud õppetöö läbiviimiseks palume laps lasteaeda tuua hiljemalt 9.30. Õpetajad alustavad siis hommikuringi ja tegevustega. Hilisemal lasteaeda tulemisel palun teavitada. Liikumistegevused toimuvad  aiarühmadel  õues.

9.Kõik rühmad viibivad ilmastiku olusid arvestades õues nii palju kui võimalik ning ka üritused toimuvad õues.

10.Palume tagada lapsele õuetegevusteks ja 2 korda õues viibimiseks sobiv riietus. (2 paari kindaid, ilmastikule vastavad jalanõud, soojad ja vihmakindlad üleriided)

11.Palume koheselt teavitada pere eneseisolatsioonist või lapse haigestumisest seoses koroonaga. Pereliikmete isolatsiooni ajal palume hoida lapsi kodus. Laste või personali haigestumisel võidakse vajadusel Terviseameti poolt rühm(ad) karantiiniga sulgeda. Lastel ja rühma personalil tuleb jääda koju isolatsiooni.  Lapsevanemal on õigus võtta kanantiini ajaks haigusleht, kui juhtum on Terviseametis kinnitatud. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu vabastatakse siis vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest  rühma sulgemise perioodiks (https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#kohatasuvabastus).

12.Huvitegevusega plaanime alustada taas märtsist 2021

Tallinna Lille Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaan asub SIIN

Uudise rubriigid: