17.02.2021

LASTEAIA TÖÖKORRALDUS TÄIENDATUD 11.MÄRTS KUNI 25.APRILL 2021

Täpsustav info lasteaia töökorraldusest 11.märts kuni 25.aprill 2021.

COVID-19 olukord on Eestis jätkuvalt HALB – nakatumise näitajad püsivad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub siiski kõigis vanusegruppides. Alates 11. märtsist kehtivaid piiranguid pikendati kuni 25.aprill 2021. Kehtivad piirangud jätkuvad kõigis valdkondades. Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Pered, kellel on võimalik lapsi kodus hoida- PALUN JÄRGIGE ANTUD SOOVITUST. 
Pered, kellel ei ole võimalik lapsi kodus hoida, saavad kasutada lasteaiateenust.

COVID-19 tõkestamiseks rakendame alljärgnevaid ennetusmeetmeid:
1.Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete piirangute täitmine. Lasteaia töötajad järgivad isiklikku ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine. Rühmade vahel välditakse kontakte. Kõikidel lasteaia töötajatel on olemas IKV ja neid kasutatkse. Lasteaias olevad ruumid ei ole ühiskasutuses. 

2.Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata. Palume Teil olla lapse nohu ja köha osas väga tähelepanelik, lakkamatult ninast voolava nohu puhul saadame lapse tagasi ka päeva jooksul.

3.Palume vanemal helistada rühma videofonolukku ning õpetaja avab fonolukuga ukse. AVAGE ISE UKS JA LASKE LAPS KORIDORI. SAMUTI SAAB VAJADUSEL VANEM EDASTATUD UKSEKOODIGA LAPSELE UKSE AVADA.  Kui lapsed käivad erinevates rühmades siis tuleb helistada fonokellal mõlema lapse rühma uksekella, et õpetaja teaks last oodata. Personali tervise huvides, vältimaks personali külmetumist ja viibimist tuuletõmbes palume lapsevanematel mitte jääda ootama, et õpetaja tuleb lapse lasteaeda tulekul ja lahkumisel ust avama. Kraadimine toimub rühmaruumis kui laps on lahti riietunud. Juhul kui lapsel on palavik, siis helistame koheselt.

4.Seoses COVID-19 nakatumise juhtude suurenemisega alates 11.märtsist vanemaid majja ei lubata. Sõimerühma lapsed võetakse lasteaeda tulekul vastu välisukse juures ja tuuakse  lasteaiast lahkumisel sisemise ukseni. 
Palun järgige lasteaia töötajatega suhtlemisel  2+2 nõuet.
Lapsevanematel ei ole lubatud siseneda lasteaia hoonesse ilma maskita.

5.Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav lasteaia õuealal viibida võimalikult lühikest aega.

6.Palume lastele kodust mänguasju kaasa mitte anda. Isiklik kaisuloom on lubatud magamise ajaks ja parem kui seda koju ei viida.

7.Lastega planeeritud õppetöö läbiviimiseks palume laps lasteaeda tuua hiljemalt 9.30. Õpetajad alustavad siis hommikuringi ja tegevustega. Hilisemal lasteaeda tulemisel palun teavitada. Liikumistegevused toimuvad  aiarühmadel  õues.

8.Kõik rühmad viibivad ilmastiku olusid arvestades õues nii palju kui võimalik ning ka üritused toimuvad õues. Palume tagada lapsele õuetegevusteks ja 2 korda õues viibimiseks sobiv riietus. (2 paari kindaid, ilmastikule vastavad jalanõud, soojad ja vihmakindlad üleriided)

9.Palume koheselt teavitada pere eneseisolatsioonist või lapse haigestumisest seoses koroonaga. Pereliikmete isolatsiooni ajal palume hoida lapsi kodus. Laste või personali haigestumisel võidakse vajadusel Terviseameti poolt rühm(ad) karantiiniga sulgeda. Lastel ja rühma personalil tuleb jääda koju isolatsiooni.  Lapsevanemal on õigus võtta kanantiini ajaks haigusleht, kui juhtum on Terviseametis kinnitatud. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu vabastatakse siis vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest  rühma sulgemise perioodiks (https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#kohatasuvabastus).

10.Huvitegevust ei toimu 11.03-30.04.2021

11.Tallinn rakendab lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates  11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.

Tallinna Lille Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaan asub SIIN

Uudise rubriigid: