17.02.2021

VASTLAPÄEV LASTEAIAS

Kogu Tallinna Lille lasteaiapere tähistas vastalapäeva. Sõime hernesuppi ja kukleid ning lasime pargis mäe pealt liugu. Ühtlasi pidasime ära ka lasteaia spordipäeva. Lõbu ja rõõmu jagus sellesse päeva palju.

16.veebruaril toimus lasteaia spordipäev koos vastlapäevaga. Nii saime juba kaks korda ärajäänud spordipäeva ka ära pidada. Liikumisõpetaja Lembi oli õue valmis sedanud lõbusad talvised tegevuskeskused, kus lastel tuli erinevate ülesannetega hakkama saada. Üks tegevus oli pallid ehk põssad lauta (rõngastesse) hokikepiga ajada. Mängida sai ka jääkeeglit. Jääpudeliga visati takistusi maha. Teatevõistluse punktis sõideti kelgul ja korjati palle, tagasisõidul pandi need tagasi. Pargis mäe peal said kõik aiarühmad vastlaliu teha, sõimerühma lapsed aga sõitsid kelguga õueala mäelt. Tegevused olid lõbusad ja panid lapsed hoolega liikuma. Peale lõbusaid mänge ja pikka liugu maitses kõigile tassike sooja jooki ja rõngel hästi. Kassikäppade rühma lapsed aga nautisid hernesupi söömist õues. Kausid söödi läikima ja küsiti juurdegi. Kirsiks tordil oli õhtune vastlakukkel! 
Vastlapäeva õhtul üllatas aga kõiki lasteaia töötajaid Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe maitsva vastlakukliga. 

Uudise rubriigid: