2017 lapse lasteaiast lahkumise avaldus

Koolieelikul on lasteaiakoht tagatud kuni 31. augustini 2017.

Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määruse nr 18 „ Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord” p 23 alusel esitab lapsevanem lapse lasteasutusest väljaarvamiseks lasteasutuse direktorile avalduse  ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.

Avaldus tuleb esitada ka siis kui laps käib augustikuu lõpuni lasteaias.

Avalduse vormi leiad siit

Võimalusel saata digiallkirjastatud avaldus aadressile luha@luhala.edu.ee

                       

Viimati muudetud: 06.01.2017