11.11.2019

Muusikaõpetaja Merike käis koolitamas vabariigi muusikaõpetajaid!

Muusikaõpetaja Merike Nurk esines Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täiendõppe kursuste raames vabariigi muusikaõpetajatele. Tema läbiviidud didaktikaloeng tekitas  mitmel pool vabariigis suurt huvi ja teda kutsuti lektorina oma parimat praktilist kogemust jagama Eestimaa erinevatesse paikadesse.  1. oktoobril esines muusikaõpetaja Saaremaal eralasteaias Naerusuu ja Luce koolis algklasside õpilastele ja õpetajatele, kus ta jutustas muinasjutte muusika saatel. Kuulajate ja osalejate tagasiside oli väga positiivne.

Tunnustamist leidis Merikese oskus sobitada jutustamisel muusika väljendusvahendid muinasjutu kujutluspiltidega. Mängurõõmu pakkusid Merikese loodud muusikalised mängud.
7.oktoobril Rakvere ja 18. oktoobril Võru- ja Põlvamaa muusikaõpetajatele läbiviidud koolitustel jagas Merike oma muusikaõpetaja töös sündinud loomingulist õppematerjali ja mängulisi võtteid, milliseid ta kasutab oma igapäevatöös lastele laulude, pillimängu ja liikumise õpetamisel ning muusika kuulamisel. Kogu  õppematerjali kasutab muusikaõpetaja oma töös meie lasteaia lastega!

Uudise rubriigid: