Maade korraliste hindamiste tulemused

Maade korralisi hindamisi on Eestis läbi viidud kolmel korral - 1993. a, 1996. a ja 2001. a.
Hetkel kehtivad 2001. a maa korralise hindamise tulemused.

2001. a maa korraline hindamine

Maksustamise hinnatsoonidega saab detailsemalt tutvuda Maa-ameti maainfosüsteemi avalikke teenuseid kasutades aadressil http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Tehingute-andmebaas-ja-hindamine/2001-aasta-korralise-hindamise-tulemused-p195.html.

 

Viimati muudetud: 28.11.2017