Tallinna haldusterritooriumil kehtestatud maamaksu määrad aastate lõikes

Aasta

Maamaksu määr*

Alusdokument

 2022

 2021

 2020

 2,5%

 2,5%

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2019

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2018

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2017

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2016

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2015

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2014 

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2013

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2012

 2,5%

Tvk 16.06.2011 määrus nr 23

 2011

 1,5% 

Tvk 13.12.2007 määrus nr 46

 2010

 1,5%

Tvk 13.12.2007 määrus nr 46

 2009

 1,5%

Tvk 13.12.2007 määrus nr 46

 2008

 1,5%

Tvk 13.12.2007 määrus nr 46

 2007

 0,6%

Tvk 23.03.2006 määrus nr 20

 2006

 0,6%

Tvk 10.01.2002 määrus nr 3

 2005

 0,6%

Tvk 10.01.2002 määrus nr 3

 2004

 0,6%

Tvk 10.01.2002 määrus nr 3

 2003

 0,6%

Tvk 10.01.2002 määrus nr 3

 2002

 0,6%

Tvk 10.01.2002 määrus nr 3

 2001

 1,2%

Tvk 21.12.2000 määrus nr 63

 2000

 1,2%

Tvk 02.12.1999 määrus nr 39

 1999

 0,8%

Tvk 27.12.1996 määrus nr 33

 1998

 0,8%

Tvk 27.12.1996 määrus nr 33

 1997

 0,8%

Tvk 27.12.1996 määrus nr 33

 1996

 1,2%

Tvk 28.12.1995 määrus nr 25

 1995

 1%

Tvk 15.12.1994 määrus nr 20

 1994

 1%

Tvk 20.08.1993 määrus nr 300

 1993

 1%

Tvk 20.08.1993 määrus nr 300

 1992

 30 kop. - 3 rubla / m2

Tlv 22.02.1991 määrus nr 51

 1991

 30 kop. - 3 rubla / m2

Tlv 22.02.1991 määrus nr 51

* - Üldine maamaksu määr. Ajalooliselt (kuni 2002.a) on lisaks kehtinud üldisest erinevaid maamaksu määrasid (põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olevale haritavale maale ja looduslikule rohumaale ning riikliku ja kohaliku maamaksu eristamisel).

Viimati muudetud: 24.01.2022