AvalehtMaamaksuvabastus › Tingimused

Tingimused


Maamaksust vabastamise tingimused:

 • Maamaksust vabastatakse maa omanik ja maa kasutaja sh korteriomanik ja hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik.
 • Isiku elukoht peab asuma sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 • Maksuvabastus määratakse elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 1500  ulatuses ja hajaasustusega aladel kuni 2 ha ulatuses.

Hooneühistu maamaksuvabastus

 • Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas.
 • Hooneühistu liikme elukoht peab olema sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 • Iga nimetatud tunnustele vastav hooneühistu liige on maamaksust vabastatud 0,15 ha ulatuses linnas ning 2,0 ha ulatuses mujal.

Maksuvabastus kaasomandi korral

 • Kaasomanikud on maamaksust vabastatud 1500  ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel maatüki kohta kokku.
 • Kui tiheasustusega alal asuv maatükk on suurem kui 1500 , siis sõltub maksuvabastuse suurus maatükki omavate kaasomanike arvust.
 • Näiteks kui 3000  suurusel maatükil on kaks kaasomanikku, on maksust vabastatud 1500  suurune osa maast ja ülejäänud osa eest tuleb maksta.

 Korteriomandi omaniku maksuvabastus

 • Korteriomandite omanikud on maamaksust vabastatud 1500  ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel isiku kohta.
 • Seega on iga korteriomandi omanik maksust vabastatud 1500  ulatuses isiku kohta erinevalt kaasomandist.

 

 

Viimati muudetud: 19.10.2015