SISSEHINDAMISE ARUANNE

Lasteaed Maasikas 2014-2016.a. Sissehindamise aruandega saab tutvuda siin.

2018. aasta mais-juunis viis SA Innove kõikides lasteaedades läbi riiklikud rahuloluküsitlused. Küsitlustes olid oodatud osalema kõik lapsevanemad ja õpetajad (sh abiõpetajad ja õpetaja abid). Käesoleva kirjaga edastame Teie lasteaiale koostatud personaalse tagasisideraporti. Tagasisidet anname kõikide sihtrühmade kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. 

Tagasisideraportis on eraldi peatükkidena välja toodud iga sihtrühma vastused, kes Teie lasteaiast küsitlustele vastasid. Raportis on läbivalt lasteaia tulemusi (nii õpetajate kui ka lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma riigi keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie lasteaia hinnangud üldisest pildist erinevad. Kõikide lasteaedade raportites, kes osalesid 2017. aastal uute rahuloluküsitluste katsetamises, on võrdluseks ära toodud ka nende eelmise aasta tulemused.

Viimati muudetud: 09.10.2018