Toiduraha

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed ise hoolekogu ettepaneku alusel. Toidu päevamaksumus on sõimelapsele jääb vahemikku 1,18-2,20 eurot (keskmiselt 1,69 eurot) ja aialapsele vahemikus 1,31-2,40 eurot (keskmiselt 1,91 eurot). 

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

20.septembril 2017 Tallinna Linnavalitsus võttis vastu määrus nr.29  Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine, kus on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu. 

Alates alates 1.juunist 2017  toidupäeva maksumus on (Hoolekogu otsus nr.4 24.08.2020):

  • Lastele vanuses 1-3.a.     1.80 EUR (lapsevanem maksab 1,79 EUR ja lasteaed 0,01 EUR)
  • Lastele vanuses 4-7.a      1.98 EUR (lapsevanem maksab 1,97 EUR ja lasteaed 0,01 EUR)

Alates 1. juunist 2014 osutab toitlustamisteenust meie    lasteaias firma OÜ Mervir.  
Seoses sellega on lasteaias reegel:  
kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume EELNEVALT teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).

Lapsevanemal on võimalik toitu proovida iga kuu teise nädala kolmapäeval kell 12.00 - 12.30 oma lapse rühmas.  Sellest tuleb ette teatada rühma õpetajale vähemalt üks päev varem  ja maksta  direktori asetäitjale majandusalal lõunasöögi eest  1.-EUR.

 

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
    Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud: 24.03.2021