05.10.2021

04.-08. oktoober

NÄDAL LASTEAIAS

Oktoobrikuu teema on vaimne tervis: terves kehas terve vaim! Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“  elementide kasutamine õppe-kasvatustöös. Looduses viibimine ja õppimine teeb õnnelikuks.

Rahvusvahelise vägivallavastase päeva 02.10) raames on rühmades aktuaalsed teemad

omavahelised suhted ja kiusamisest hoidumine.

Üleilmse eesti keele nädala (04.-10.10) raames suheldakse lastega eesti keeles hommikuringis,

 loetakse ja kuulatakse eesti autorite jutte, tehakse lauateatrit, õpitakse luuletusi, laule,

liikumismänge ja numbreid.

06.10 avastavad Vikerkaare ja Päikese rühma lapsed sügisest loodust Kopli pargis, korjavad

 looduslikke materjale, millest valmivad pildid; 08.10 toimub õppematk Stroomi randa.

Personal

07.10 TÕNK koolitusel (Youtubis) „ATH ja autismispektri häiretega laps lasteaias. Eesti keele

 õpetamine erivajadustega lastele“ osalevad Gerda ja Marina.

08.10 Töötajad osalevad Insplay Teamsi koolitusel, kus tutvustatakse Qobo robotigu.

Uudise rubriigid: