23.04.2019

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitumine!

Suur rõõm on just südamekuul teatada, et Tallinna Magdaleena Lasteaed on liitunud TEL võrgustikuga.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, et toetada laste ja personali psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta kõigi teadmist tervise valdkonnas. Tervisemeeskond on välja töötanud tervise tegevuskava laste ja personali tervise ning heaolu igakülgseks toetamiseks ja hakkame seda suurima rõõmuga nüüd ellu viima! 

Uudise rubriigid: