Mustamäe "Ellujääjate" programm

el-sotsiaalfond_logoharidusministeerium_logoentk_logotallinn.JPG

Programmi tutvustus


Mustamäe “Ellujääjate” programm, mida viib ellu Mustamäe Avatud Noortekeskus, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.


Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati kaheaastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.


Programmi tegevused kestavad 2019. aasta suve lõpuni. Koostöögrupi peamised tegevused on olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, mille tulemusena on rohkem Mustamäe noori kaasatud noorsootöösse.

Programmi esimene aasta


2018. aasta jaanuaris startinud Mustamäe “Ellujääjate” programmi tuumikgrupi moodustavad 60 noort vanuses 11-17. Programmi eesmärk on luua Mustamäele uusi võimalusi, arendada noorte sotsiaalseid oskusi ning tõsta nende motivatsiooni ja eneseteadlikkust. Tegevuste käigus loodi Mustamäe Avatud Noortekeskusesse fotograafia- ja bändiruumid, noortekeskuse hoovi õuesõppeala ning planeeritud on ka multifunktsionaalne palliplats.


Programm alustas veebruaris avaseminaride ja sissejuhatavate kohtumistega Mustamäe Avatud Noortekeskuses. Sellele järgnenud Megazone’i meeskonnapäevadel said noored end proovile panna lasermängus. Märtsis avasime pidulikult fotograafiaruumi Mustamäe Avatud Noortekeskuses, Ellujäämisakadeemia OÜ juhtimisel toimusid kahel nädalavahetusel ellujäämiskursused Aegviidus ning MTÜ Foorumteater viis läbi kaasahaarava töötoa grupisuhetest. Samuti arutlesime noortega turvalise internetikäitumise ja küberkiusamise teemadel. Aprillis mängisime õpilaste mängu "Väärtuste avastajad", külas käis MTÜ Peaasjad, et arutada noortega emotsioonide teemat. Lisaks külastasime ka Tervishoiumuuseumit, kus tutvusime lähemalt murdealiste muutustega. Aprillikuule pani efektse punkti meeleolukas MEPiöö, kus noored said omavahel võistelda ja tegevussuundade juhendajatega tutvuda. Mais toimusid Mustamäe koolide vaheline spordipäev, bändiruumi avamine, PlayBox koostöös Põhja-Tallinn Noortekeskusega ning alguses said ka kohtumised tegevussuundade juhendajatega. Noortel oli võimalik valida viie tegevussuuna (reklaam, sport, muusika, fotograafia, õuesõpe) vahel. Juunis toimusid suvealguspidu ja Pirita seikluspargi külastus. Juulis toimusid bändide lahing koostöös Põhja-Tallinn Noortekeskusega, lebola avamine ning ellujääjate suvepäevad Naissaarel. Augustis toimusid tegevussuundade tutvustused, köögi avamine ning osalesime Snelli tänavakultuurifestivalil. Septembrikuu avas koolialguspidu, peeti lemmikloomaõhtut, koostöös Põhja-Tallinn Noortekeskusega korraldati Noorte trennipäev ja kuu lõpetas MANKi sünnipäev.

Veel on tulemas 5. oktoobril Mustamäe ja Põhja-Tallinna noortekeskuste koostöös Noorte muusikafest ning programmi lõpetab pidulik tunnustusüritus novembris.

Programmi teine aasta


2018. aasta oktoobrist otsime uusi noori programmi jätkamiseks. Uues tuumikgrupis on kohti 30-le noorele, kellega liituvad 15 noort programmi esimesest aastast. Alustame tegevusi taaskord meeleolukate ellujäämiskursustega ning jätkame arendavate grupikohtumistega. Nende kõrval jätkavad veidi muutunud kujul ka tegevussuunad: tervislik eluviis ja sport, muusika ning foto-video-meedia. Samuti korraldavad noored erinevaid sündmusi, kuhu on kaasatud teisedki noored. Disainimist ootavad kargorattad ja haagis, millega plaanime lisaks oma programmi välitegevustele ka teiste linnaosade üritustel osaleda. Uue sisustuse saavad köök ning MANKi peeglisaal, mida saab edaspidi kasutada ka filmisaalina. Programmi lõpetavad augustis toimuvad suvepäevad, kus võtame noortega perioodi kokku ning tunnustame neid.

MEIEGA ON VEEL VÕIMALIK LIITUDA - HAARA VÕIMALUSEST!
Registreeri end siin või võta ühendust programmi koordinaatoritega.

Programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Programmi koordineerivad Mustamäel Liis Teras ja Taisi Metsaviir.

Viimati muudetud: 26.03.2019