20.02.2020

MANK´i Drive!

MANKis toimub teenus nimega MANK´i Drive! ‼️☝️📣🚗

EESMÄRGID‼️

Noored vanuses 15-18. õpivad tundma liiklusreegleid, liiklusmärke ja õppida sõitma simulaatoril, et tunda ennast autojuhi rollis. Tänu nendele teadmistele ennetada liiklusõnnetusi ning sellega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi.

Цели‼️

Молодежь в возрасте от 15 до 18 лет учатся понимать правила дорожного движения, дорожные знаки и учились бы осваивать езду через симулятор, чтобы почувствовать себя в роли водителя. Благодаря этим навыкам можно предотвратить несчастные случаи на дорогах и связанные с ними последствия.

Üldine info‼️

Teenus on suunatud noortele vanuses 15-18. ning toimub kahes keeles nii eesti kui ka vene keeles.
Noored on tänapäeval mitmes rollis: jalakäija, jalgrattur, rulasõitja või rulluisutaja. Igal rollil on oma eripärad ning nendele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja liiklusele keskenduda. Samuti on see noore vaba-aja sisustamise viis, kus noor saab õppida enda jaoks midagi uut ja kasulikku.
Tegevuskäik
I etapp: Liikluse üldine tutvustus
II etapp: Auto simulaator
III etapp: Õnnetused ja ummikud teel
IV etapp: Esmaabi
V etapp: Keskkond ja transport
VI etapp: Kokkuvõttev osa

Esimene kohtumine 17.03 kell 16:00‼️

Общая информация‼️

Предназначена для молодежи в возрасте от 15 до 18 лет и проходит на эстонском и русском языках.
Сейчас молодежь примеряет на себя сразу несколько ролей: пешеход, велосипедист, скейтер… В каждой роли свои особенности и на них следует обращать больше внимания и сосредотачиваться на движении. Также это один из видов свободного времяпрепровождения, в ходе которого молодежь может научится чему-нибудь новому и полезному.
Темы встреч
I этап: Движение. Вводная часть.
II этап: Автосимулятор
III этап: Пробки и несчастные случаи на дороге
IV этап: Первая помощь
V этап: Общество и транспорт
VI этап: Заключение

Первая встреча 17.03 в 16:00‼️

Uudise rubriigid: