17.12.2021

Pilootprogrammis osalemine

Haridus- ja Noorteametis on arendamisel uus e-hindamisvahend, mis on mõeldud lasteaiaõpetaja toetamiseks viieaastaste laste arengu hindamisel viies valdkonnas.
 Tallinna Männi lasteaed osales pilootprogrammis, millega testiti lapse arengu hindamise instrumenti. Uuringusse valitud lapsed said tahvelarvutis lahendada erinevaid ülesandeid, tegevust juhendas eripedagoog Sandra Rovbut.
 
Suur tänu lapsevanematele, kes lubasid oma lastel uurimuses osaleda ning eripedagoog Sandrale, kes viis lastega teste läbi.

Uudise rubriigid: