18.05.2020

Teadanne lapsevanematele!

LP. Lapsevanemad!

Lasteaia töökorralduse eest lasub vastutus lasteaia direktoril, kes peab koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks oma töö korraldamisel lähtuma reeglitest, seadustest, Terviseameti,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise
kaitseks.

 Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendab Tallinna Männi Lasteaed järgmisi meetmeid: 
 1. Lasteaeda ei võeta vastu haigustunnustega lapsi (ka köha, nohu jne)
 2. Isikutevaheliste kontaktide minimeerimise
 3. Ei toimu direktori vastuvõttu, vaid palume pöörduda meili või telefoni teel
 4.  Lapsevanemad ei sisene majja: lapsed võetakse vastu kas välisuksel või õues
 5. Rühmas on tööl korraga minimaalne hulk personalist
 6. Arenguvestlused ja muud vanematega planeeritud üritused võivad toimuda ainult e-keskkonnas
 7. Ei toimu ühisüritused ja muusikatunnid, liikumistegevusi tehakse õues liikumisõpetaja või rühmapersonali poolt                     

 

Dear Parents

 The Tallinn Männi Kindergarten has taken the following measures to prevent the spread of coronavirus :

 1.  Children with symptoms of illness (including cough, rhinitis, etc.) are not admitted to the nursery school
 2. Minimize person-to-person contacts
 3. There will be no director reception, please contact us by email or phone
 4. Parents do not enter the house
 5.  In the group is a minimum number of staff at a time
 6. Development interviews or other events planned with the parents take place in an e-environment
 7. No joint activities and music lessons, outdoor activities by a movement teacher or group staff

 

Lugupidamisega

Lee Kerde

Tallinna Männi Lasteaia

Direktor

Tel. 56245690


Uudise rubriigid: