06.11.2017

Päästeameti projekti "Tulest targem"

Päästeameti projekti "Tulest targem" raames viis 06.novembril Lilleküla päästekomando lõpurühma lastele läbi õppepäeva. Projekt “Tulest targem” on eelkooliealistele lastele suunatud programm, kus päästjad räägivad tulekahjudest, suitsuanduritest, tulekahju korral käitumisest ja tutvustavad päästetehnikat. Mängiti läbi tulekahju avastamine, sellest teavitamine ning evakueeruti saalist. Tutvuti täisvarustuses päästjaga ning õues päästeauto ja selle peal oleva tehnikaga.

Aitäh Lilleküla päästekomandole!