13.08.2021

Vabastus vanema osa maksmisest munitsipaallasteaias

Toimetulekuraskustes perede vanematel on ka sel õppeaastal võimalus saada 100% vabastus vanema osa ehk lasteaia kohatasu maksmisest. Lapsevanemad, kes said eelmisel aastal vabastuse ja kelle majanduslik olukord ei ole paranenud, peavad algavaks õppeaastaks esitama uue taotluse.

Vanem vabastatakse lasteaia kohatasust, kui perekonna kolme eelneva kalendrikuu keskmine netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (467 eurot) ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. Tingimustele vastav lapsevanem vabastatakse kohatasust taotluse esitamisele järgnevast kuust kuni käimasoleva õppeaasta lõpuni.

Vanema osa maksmisest vabastamist võib taotleda ka koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Samuti kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.

Lasteaia kohatasust vabastamise taotluse saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või lasteaias kohapeal, ka täiendavat teavet on võimalik saada lasteaiast.

Sotsiaalhoolekande osakonnas taotlusi vastu ei võeta.

Uudise rubriigid: