Riikluku järelvalve otsused ja ettekirjutused

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus.

 

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes https://www.riigiteataja.ee/akt/1056208

 

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutus Päästeameti Põhja päästekeskus. http://www.rescue.ee/315

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas. http://www.rescue.ee/tuleohutusjarelevalvet-reguleerivad-oigusaktid

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt http://www.terviseamet.ee/info/kasulikku/oigusaktid/laste-ja-sotsiaalasutused.html

 Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis http://www.ehis.ee/

 

Sisehindamisnõuniku tagasisidearuandega Tallinna Meelespea Lasteaiale saab tutvuda siit (.pdf)

Viimati muudetud: 25.03.2014