18.10.2021

Aasta õppeasutuse juht 2021 on Tallinna Meelespea Lasteaia direktor Kristina Märks

Reedel, 8. oktoobril 2021 tunnustati Tallinna parimaid õpetajaid ja õppeasutuse juhte.

Tallinna aasta õppeasutuse juht 2021 on Tallinna Meelespea Lasteaia direktor Kristina Märks.

Kristina Märks on energiline ja organiseerimisvõimeline juht, kes on loonud lasteaias ühtse ja tegusa kollektiivi, kellega koos on ellu viidud  uusi ideid ning projekte, muutes lasteaia õppe- ja kasvukeskkonna lastesõbralikuks ja tänu millele on lasteasutus saavutanud hea maine nii Haabersti linnaosas kui Tallinnas.

Oluline on Kristina osa töötajate motiveerimisel läbi traditsiooniliste ürituste (asutuse sünnipäev, parimate töötajate ja koostööpartnerite esiletõstmine tänuüritusel „Meelespea Tänab!“, ekskursioonid teistesse lasteasutustesse jne) ning koolituste, milleks on töötajate õppereisid Eestis ja rahvusvahelised koostööprojektid välisriikides (Rootsi, Norra, Poola, Itaalia).

Toetamaks laste keskkonnakasvatust, empaatiavõimet ja huvi äratamist eesti loomade vastu,  ehitati direktori eestvedamisel koostöös loodusfotograafidega sõimedele piirdeaed,

Kristina on alati valmis tutvustama oma ideid ja kogemusi ning abistama kolleege teistest lasteasutustest. Olulisel kohal on direktori igapäevatöös suhtlemine lasteaia hoolekoguga ja lastevanemate ning töötajate kaasamine lasteaia juhtimisprotsessi.

Tänu Kristina koostööle TÕNK-iga saavad logopeedilist abi lasteaias käivad vene kodukeelega lapsed.

Personali koolituste valikul on prioriteediks pedagoogide individuaalsed vajadused professionaalses arengus, hinnatud on pedagoogide isiklik initsiatiiv, eneseanalüüs ja uute eesmärkide püstitamine.

Igal aastal käivad lasteaias haridusinnovatsiooni-, õpetaja-, liikumisõpetaja ja eripedagoogi praktikatel üliõpilased Tallinna Ülikoolist, kellele Kristina tutvustab tööd lasteasutuses.

Rohkem informatsiooni teistes kategooriates tunnustada saanud inimeste kohta leiab SIIT

Hip-hip-hurraa ja veel kord, palju palju õnne!  

Tallinna aasta õppeasutuse juht 2021 Kristina Märks tunnustus.jpg

Tallinna Meelespea Lasteaia kolleegid

 

Uudise rubriigid: