07.09.2021

Õiekeste rühma õpetaja artikkel Märka Last ajakirja "Kiusamisest vabaks!" erinumbris.

Õiekeste rühma õpetaja Kadri Karm jagas oma kogemust Kiusamisest Vabaks programmiga.

Programmi "Kiusamisest vabaks!" kordinaatori Saskia Muru sõnul on päris mitmed selle aasta jätkukoolituse õpetajad kasutanud Kadri poolt loodud süsteemi “Karu kiidab”.

Tegemist on rühmasisese projektiga ja nii tore, et see on inspireerinud ka teisi programmiga töötavaid õpetajaid.

Ajakirja Märka Last on võimalik lugeda paberkandjal kui ka veebist.

https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2021/09/02/veebiajakirja-kiusamisest-vabaks-erinumber/

Artikkel on leitav lk 56-58

Uudise rubriigid: