26.03.2018

Mesimummu õppealajuhataja pidas loengut Õpetajate Majas

26. märtsil kell 14:00-16:00 toimus Õpetajate Maja kolmandal korrusel magistrisaalis aineühenduse õppepäev. Õppepäeval esines meie lasteaia õppealajuhataja teemal "Sooteadliku pedagoogika üldoskuste mängud lasteaias". Kuulajaid oli kohale tulnud umbes kolmekümne ringis, kellest enamik olid Tallinnas töötavad lasteaiaõpetajad. Õppealajuhataja tutvustas põgusalt sooteadliku pedagoogika olemust, rääkis oma bakalaureusetööst ja selle tulemusel valminud Tea ja Toimeta mängude kogumikust "24 üldoskuste mängu 5-7aastastele lastele". Loengut ilmestasid õpetajate enda kogemuse jagamine ja mõned aruteluteemad. Loengu vahepausil oli võimalik kirjastuselt Atlex osta erinevaid õppe- ja kasvatustöös vajalikke raamatuid. Tagasiside oli väga positiivne ning nii mitmedki õpetajad said sealt noppida erinevaid näpunäiteid ja uuenduslikke teadmisi. 

Uudise rubriigid: