15.02.2019

Suvine töökorraldus

Tallinna Mesimummu Lasteaed on suletud 01.07.2019 - 14.07.2019.

Sel ajal võtab meie lapsi vastu Tallinna Magdaleena Lasteaed aadressil Asula 16.

    Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Mesimummu Lasteaia direktori poole hiljemalt 15.märts 2019.    Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud   kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu).

    Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast, sest    puhkusegraafikud koostatakse veebruaris ning aluseks võetakse    eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud. Muudatuste tegemiseks    on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.  

    Alates jaanipäevast jääb lasteaias avatuks kaks rühma ning juuli keskpaigast 1 rühm. Alates 15.august on avatud kõik rühmad.  

    Mesimummu Lasteaed võtab vastu Magdaleena, Poska ja Lotte lasteaia lapsi (15.07 - 19.07.2019)

  Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava   

  (7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:    

3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;  

    Head puhkuste planeerimist!

Uudise rubriigid: