06.01.2020

Eelkooli ringi lastevanemate koosolek

18. veebruaril kell 16:30 kooli aulas toimub eelkooli ringi "Tere, kool!" lastevanemate koosolek teemal "1.klassi astumine".

Info 1.klassi astumiseks
https://www.tallinn.ee/est/mhum/tmhg-1.klassi-astumine

Ranitsatoetus (varasemalt esmakordselt kooli mineva lapse toetus)
https://www.tallinn.ee/Esmakordselt-kooli-mineva-lapse-toetus-koolitoetus

Ranitsatoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.