27.09.2021

Erasmus+ projekt meie koolis

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium osaleb partnerina kaheaastases rahvusvahelises projektis Erasmus+ "Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul" 2021 -2023.

Projekti koordinaatoriks on kool Rumeeniast, lisaks meie koolile on partnerkoolid Portugalist, Hispaaniast, Saksamaalt ja Norrast.

Projekti eesmärgiks on õppida ning omandada teadmisi ja oskusi positiivse õpikeskkonna loomiseks, heade suhete säilitamiseks ning enese eest hoolitsemise tähtsusest kehale ja vaimule läbi loovuse, et ennetada koolist väljalangemist. Õpilased õpivad planeerima aega, kuidas seada elus prioriteete.

Projekti tulemusena on kõigis 6 koolis suurenenud teadlikkus loovuse tähtsusest isiksuse arengul, õpetajad on omandanud uusi õpistrateegiaid ja meetodeid õpilaste loovuse arendamiseks ja koolist väljalangemise ennetamiseks; õpilased on teadlikud, kuidas luua harmooniat oma keha ja vaimu vahel, oskavad valitseda oma emotsioone ja käituda erinevates kriisisituatsioonides, olla motiveeritud.

Projekti raames toimuvad õpetajate töögrupi kohtumised Eestis ja Rumeenias, lühiajalised õpilasvahetused Rumeenias, Norras, Eestis ja Portugalis ning õpetajate koolitused Hispaanias ja Saksamaal.

Esimene õpetajate töögrupi kohtumine toimus 23. - 24.09.21. Bukarestis, Rumeenias. Kohtumise raames lepiti kokku ühtne partnerkoolide tööstrateegia kaheks aastaks.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+

Merle Pähn
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium