28.05.2021

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium osaleb Tallinna Haridusameti poolt korraldatud projektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“.

Projekti eesmärk on suurendada Tallinna kooli võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. Projekti tulemusena suureneb kooli võimekus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õppetöösse kaasajastatud õpikeskkonna, vajaliku sisustuse, infotehnoloogiavahendite ja -seadmete ostu ja paigalduse kaudu.

Täpsem info siin
https://www.tallinn.ee/est/haridus/kaasavharidus