28.10.2021

Oluline info õppekorralduse kohta

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!

Teavitame teid, et järgmisel õppenädalal, 1.-5.novembril, toimub õppetöö järgmiselt:

 • 1.-3.klass  - kontaktõpe koolis
 • 9.klassid - kontaktõpe koolis
 • gümnaasiumiaste (10. - 12.klass) - kontaktõpe koolis
 • HEV õpilased (eraldi nimekirja alusel) - kontaktõpe koolis
 • 4.-8.klass  - distantsõpe tunniplaani alusel (õpetaja viib läbi veebiõpet koolis tunniplaanijärgselt)

Distantsõppe korraldamise juhis:

 • Distantsõpe toimub veebikeskkonnas Google Meet kehtiva tunniplaani alusel.
 • Distantsõpe on juhendatud õpe s.t et Google Meet veebikeskkonnas toimub igapäevane õpilastega suhtlemine, uute õppeteemade vahetu selgitamine ning õpijuhiste ja tagasiside andmine.
 • Õpetaja kutsub õpilased igasse veebitundi eKoolis märkmega „online tund“ koduste tööde all. Märkida link või parool ja kellaaeg tunniplaani järgi.
 • Veebitund ei peaks olema pikem kui 20 minutit kuni 6. klassi õpilastele ning kuni 50 minutit paaristunni korral 7.–12. klassi õpilastele.
 • Õpetaja kohtub oma õpilastega lühidalt iga õppetunni alguses: sõnastab koos õpilastega õppimise eesmärgid, seejärel kordab õpitut, selgitab uut teemat, annab juhised iseseisvale tööle, jälgib õpilaste osalemist tunnis ning vastab küsimustele, annab tagasisidet.
 • Kui õpilased on veebitunnist saadetud iseseisvale tööle, siis õpetaja jääb veebi kuni tunni lõpuni. Õpetaja on valmis õpilast vajadusel konsulteerima, sellest tuleb teavitada õpilasi.
 • Distantsõppe puhul on oluline pöörata tähelepanu nii õpilaste kui ka õpetajate füüsilisele tervisele. Selleks tuleb õpetajatel planeerida tunde nii, et vaimne õppetegevus liikumispausidega piisava sagedusega.
 • Õpetaja märgib veebitunnist puudujad eKooli.
 • Läbi võib viia ka veebikonsultatsioone.

Kooli ei tohi saata vähimategi haigustunnustega lapsi, olgu nad vaktsineeritud või mitte. Haigestumise korral palume võtta ühendust perearstiga või helistada 1220.

Kõik lapsevanemad, kelle lapsed lähevad distantsõppele, saavad taotleda koolilt sülearvitit lingi kaudu https://forms.gle/fjKrquvRw6eE8GmV8