10.03.2021

Õppekorraldus alates 11.03.2021

Vabariigi Valitsuse korraldusega „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatakse alates 11. märtsist 2021 täiendavad piirangud.

Esimesest kuni neljandate klasside õpilased

Alates neljapäevast 11. märtsist on 1.-4. klassi õpilased kuu aega distantsõppel, kuid vajadusel pakuvad kõik Tallinna üldhariduskoolid neile õpilastele hoidu ja kontakttegevusi kella 8.00-12.00. Lastele pakutakse sel juhul koolis ka toitu (ei pea olema soe toit). Täpsemat infot jagab 1.-4. klasside klassijuhatajad. 5.-12. klasside õpilased jätkavad distantsõpet.

HEV lapsed tavakoolis

Kool lahendab paindlikult lähtudes õpilase vajadustest. Vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õpilased ning õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone.

Toitlustamine

Kõik vajajad saavad üks kord nädalas paki. Paki koostise annab Tallinna Haridusamet. 1.-4. klassi lastele, kellele võimaldatakse koolis kontakttegevusi, pakutakse koolis süüa.

Huviharidus

Siseruumides huvitegevus keelatud. Välitingimustes on huviharidus, huvitegevus lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Õigusaktidega saate tutvuda: