23.04.2021

Õppetöö alates 3. maist 2021

Lugupeetud koolipere!

Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed.  Vabariigi Valitsus 27.04.2021 võttis vastu otsuse, mis lubab alates 3. maist kontaktõppele ka 9. ja 12. klasside õpilased. Teistele klassidele jätkub distantsõpe. Jätkuvalt võivad kontaktõppes osaleda kõigi haridusastmete haridusliku erivajadusega õppijad. 

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitame koolivaheajal vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Reisilt naastes palun järgige Eestis kehtivaid reegleid, jälgige oma tervist ning võtke viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.

Täpsem info siin