17.03.2021

Pikeneb tähtaeg esimesse klassi astuvate laste koolikoha määramiseks

Kuni 26. märtsini saavad lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgsete koolide määramiseks tänavu septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Taotluse elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks saab esitada eKooli veebilehel. Vajadusel on abiks videojuhis eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.

Tallinna Haridusametil on kohustus määrata elukohajärgne kool ka neile lastele, kelle vanemad ei ole esitanud taotlust 26. märtsiks, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis.

Uudisest saab lähemalt lugeda siit:
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Pikeneb-tahtaeg-esimesse-klassi-astuvate-laste-koolikoha-maaramiseks-2