08.10.2020

TÜ teatuskooli bioloogia õpikojad

2020/2021. õppeaastal toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis Tartu Ülikooli teaduskooli poolt läbi läbi viidavad bioloogia õpikojad, milles osalevad 25 õpilast 10.- 12. klassist. Õppeaasta jooksul toimub kuni seitse kohtumist. Ühe õpikoja kestus on 3-4 koolitundi. Kursuse lõppedes saavad õpilased õpikodade läbimise tunnistuse, mis võrdub kooli 1 valikkursusega.

Bioloogia õpikojad annavad võimaluse kinnistada riiklikus õppekavas püstitatud õpitulemusi. Õpikodade käigus korratakse bioloogia teoreetilist osa ning tehakse palju praktilisi töid ja katseid, mis eeldavad kaasa mõtlemist. Näiteks lahatakse seasüdant, uuritakse, miks puude lehed vahetavad sügisel värvi, määratakse koolis bakterite rohkust, tehakse mälukatseid, mõõdetakse õpilaste füsioloogilisi näitajaid, räägitakse haigustest ja juureldakse keskkonnaprobleemide üle.

Õpikodade käigus saavad õpilased rakendada tundides omandatud teadmisi, paraneb nende analüüsi, sünteesi ja järelduste tegemise oskus, areneb loodusteaduslik kirjaoskus, tõuseb õpimotivatsioon ja süveneb huvi bioloogiaga seotud elukutsete vastu, laieneb silmaring.

Esimene õpikoda toimus 07.10.20, mille käigus õpiti mikroskopeerimise aluseid. Õpilased jäid õpikojaga väga rahule ning ootavad pikisilmi järgmist korda.

Artikli autor: Merle Pähn (bioloogiaõpetaja)