10.11.2021

Veebitunni reeglid

 • Veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel.
 • Vali kodus selline õppimise koht, kus sinu taust kaameraga osalemisel oleks korrektne (ruum, sisustus, info isiklikest asjadest, teised inimesed jne).
 • Tunni ajaks lülita teler, raadio vm segaja välja, et ei tekiks kajaefekti.
 • Veebitunnis kehtivad samasugused viisakus- ja käitumisreeglid nagu klassiruumiski.
 • Ole kaasosalejate vastu viisakas nii oma välimuse kui ka käitumise osas.
 • Enne koolipäeva algust ava eKool, kust leiad koduste õpiülesannete alt info toimuva tunni kohta, veebitunni lingi.
 • Tunnis osale oma õige nime ja näoga, sisselülitatud kaamera ja mikrofoniga.
 • Veebitunni linki või ID-d ei jagata teistega.
 • Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased, kes on kutsutud.
 • Veebitunnis osale üksinda. Kui samas ruumis viibib veel keegi, siis anna sellest õpetajale teada.
 • Veebitundi alustatakse kokkulepitud ajal, ei hilineta.
 • Veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks.
 • Veebitunnis tegele ainult õppetööga. (tunnis ei söö, ei mängi, ei kasuta niisama chat’i, ei jaga kaaslastega materjale jms).
 • Tunni salvestamine ja salvestite jagamine on keelatud.
 • Tunnis räägib üks inimene korraga.
 • Mikrofon on üldjuhul välja lülitatud. 
 • Mikrofon lülita sisse siis, kui õpetaja sinu poole pöördub.
 • Vastamiseks või rääkimiseks anna virtuaalse käega märku.
 • Tunni segamise korral peab segaja tunnist lahkuma ja töö järele tegema.
 • Kui sa ei ole osalenud veebitunnis ja vajalikud tööd on sooritamata, siis on tulemus mittearvestatud (MA).
 • Tunni lõpetab õpetaja.