Loov- ja uurimistööd

Alates 1. septembrist 2010 on uurimistöö sooritamine gümnaasiumi lõpetamise ja alates 1. septembrist 2013 on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.

Põhikooli riiklik õppekava §23
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020

Gümnaasiumi riiklik õppekava §18
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis sooritatakse uurimistöö 11. klassis ja loovtöö 8. klassis.

Loov- ja uurimistööde kirjutamise juhend õpilasele
https://drive.google.com/file/d/1kKF9NdTOm9IAIPH81HIdAmHC__6Ic_xQ/view

Viimati muudetud: 22.11.2019