Hoolekogu

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseis

  • Vadim Ševtšenko (lapsevanem)
  • Jelena Ait (lapsevanem)
  • Igor Kravtšenko (lapsevanem)
  • Jevgeni Kuznetsov (lapsevanem)
  • Liina Ala (õpetaja)
  • Olga Minitš (õpetaja)
  • Sergei Riesenkampf (vilistlane)
  • Jekaterina Karzohhina (õpilane)
  • Maksim Volkov (linna esindaja)

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 14.11.2019 käskkirjaga nr 1.-2/476

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@mhum.tln.edu.ee

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018020

Viimati muudetud: 15.11.2019